533041

533039

533040

นายชยชัย แสงอินทร์ ผู้อำนวยการกองการต่างประเทศ บรรยายในหัวข้อ บทบาทของกระทรวงมหาดไทยในการขับเคลื่อนการดำเนินความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้อง (sister city) ในระดับจังหวัด ในการสัมมนาเรื่อง "CLMVT Sister Cities: จากเมืองคู่มิตรสู่หุ้นส่วนเศรษฐกิจยุคใหม่" จัดโดย สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันพุธที่ 5 กันยายน 2561 ณ โรงแรมรามา กาเด้นส์ กรุงเทพฯ